FLF indgiver høringssvar om Budget 2024

Frederiksberg Kommune skal spare 200 mio. kr.

Som sædvanligt giver FLF et høringssvar til kommunens budget for det kommende år.

Der er igen i år lagt op til store besparelser på skolerne, og FLF er bekymrede. Der er brug for massive investeringer i skolen - ikke besparelser.

Samtidig har foreningen fundet det vigtigt at prioritere i spareforslagene, så kommunalbestyrelsen, som er pålagt en bunden opgave, ved, hvad der trods alt er det vigtigste for skolen og en hverdag, der fungerer.

Du kan læse høringssvaret under menupunktet "holdning og handling" og "FLF's høringssvar og henvendelser," hvor du også finder foreningens tidligere høringssvar.

Du kan også læse det ved at klikke her.

Emner

Målgruppe