Medlem

Nyhedsbrev


I menuen til venstre kan du finde de udsendte nyhedsbrev fra Frederiksberg Lærerforening (nyt navn pr. 21/3 2013).

”FKF Nyt” var Frederiksberg Kommunelærerforenings medlemsblad til og med 2012.
Alle numre fra år 2007 og frem findes i arkivet til venstre.

Bestyrelsen har besluttet, at vi fra 2013 ikke længere laver "FKF Nyt", da arbejdet med at lave bladet hverken økonomisk eller tidsmæssigt står mål med udbyttet.
I stedet vil vi fremover løbende udsende elektroniske nyhedsbreve med vigtige informationer.

Efterhånden som nyhedsbrevene udsendes, vil du også kunne finde dem her på siden under fanebladet 2013 i menuen til venstre.

.