Skoler og arbejdspladser

Frederiksberg Lærerforening (kreds 12) dækker 12 folkeskoler - herunder to specialskoler - og to privatskoler. Derudover har foreningen medlemmer på en række andre arbejdspladser i Frederiksberg Kommune og på en enkelt arbejdsplads beliggende i København.

Folkeskoler

Skolen ved Nordens Plads (specialskole)
Lindevangskolen
Ny Hollænderskolen
Skolen på Duevej
Skolen på la Cours vej
Skolen på Nyelandsvej
Skolen ved Bülowsvej
Skolen ved Søerne
Skolen på Grundtvigsvej (Tidligere Frederiksberg Ny Skole)
Søndermarkskolen
Tre Falke Skolen

Privatskoler

Prins Henriks Skole

Andre arbejdspladser

PPR Frederiksberg
UngeCenter Frederiksberg (UU-vejledning)
Børne- og Ungeområdet, Frederiksberg Kommune (skoleafdelingen)
UC Diakonissestiftelsen (SOSU-uddannelse)
Center for Tegnsprog (Københavns Professionshøjskole)
Magneten (STU-tilbud, Frederiksberg Kommune)