Kredsstyrelsen

Img 6832
Frederiksberg Lærerforening ledes af en styrelse på syv medlemmer, heri indregnet formand og næstformand.

Kredsstyrelsen vælges på generalforsamlingen i lige år for en periode på 2 år med tiltrædelse 1. april. Desuden vælges to suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen udøver foreningens politik imellem generalforsamlingerne.
 
Kredsstyrelsen træffer de konkrete beslutninger om foreningens politik i forhold til omverdenen og i forhold til medlemmerne efter den overordnede linje, som generalforsamlingen fastlægger.  

Kredsstyrelsen arbejder for at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser, at styrke sammenholdet imellem medlemmerne og tilskynde til aktivt medlemsarbejde på arbejdspladserne.


 Frederiksberg Lærerforenings bestyrelse består af:

 Lasse Hansen

Lasse Hansen, kredsformand

lhan@dlf.org - 31 46 88 34

 

Sonja Hesselager

Sonja Hesselager, næstformand

shes@dlf.org - 33  29 78 11 

 

Per Dyrlund Arnoldi

Per Dyrlund Arnoldi, Kasserer, kongresdelegeret 

Christine Falmer Nielsen

Christine Falmer-Nielsen, pædagogisk ansvarlig, kongresdelegeret 

 

Rikke Hjoellund

Rikke Hjøllund, AMR-ansvarlig

 

Jakob Toksvig

Jakob Toksvig

 

Ditte Bergquist

Ditte Bernquist