Kommunal arbejdstidsaftale

arbejdstidsaftale
Gældende fra skoleåret 2021/22 -

Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Lærerforening har indgået en ny arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere på Frederiksberg. 

Bestyrelsen og tillidsvalgte i kredsen starter arbejdet med implementering i slutningen af januar 2021.

Du kan læse hele den lokale arbejdstidsaftale her.

Aftalen bygger på den nye, centrale arbejdstidsaftale, A20, som du kan læse mere om her.