Lokal arbejdstidsaftale

arbejdstidsaftale
Gældende fra skoleåret 2021/22

Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Lærerforening har indgået en ny arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere på Frederiksberg. 

Aftalen bygger på den nye, centrale arbejdstidsaftale, A20, som du kan læse mere om her.

Den lokale rabejdstidsaftale bliver underskrevet ved en digital underskriftsceremoni den 15.01.2021. Du finder invitation med link til Teams her. alle er vekomne. 

Bestyrelsen og tillidsvalgte i kredsen starter arbejdet med implementering i slutningen af januar 2021, hvor vi også vil drøfte, hvordan aftalen præsenteres bedst for foreningens medlemmer. 

Du kan læse hele den lokale arbejdstidsaftale her