Konsulent


Henrik Tvarnø er konsulent i Frederiksberg Lærerforening.

Når du kontakter foreningen, vil det oftest være Henrik, du får fat i.
Henrik kommer fra en fuldtidsstillings som sagsbehandler, kasserer og bestyrelsesmedlem i Frederiksberg Lærerforening og har dermed stor erfaring i at hjælpe i mange forskellige sager.

 Henrik Tvarnoe