Læs FLFs høringssvar til Budget 2023

FLF har traditionen tro indgivet et høringssvar til Frederiksberg Kommunes Budget 2023

I år er høringssvaret langt, for der er mange og store besparelser på spil. 

Du kan læse FLF's høringssvar her.

FLFs høringssvar er blot en af FLFs arbejde i forbindelse med Frederiksberg Kommunes budgetforhandlinger. 

FLF har også været i dialog med politikere om besparelser siden foråret, vi har skrevet flere debatindlæg i FrederiksbergLiv op til budgetforhandlingerne, og vi har deltaget i budgetprocesserne både i Hovedudvalg og i Område-MED på børen- og ungeområdet.

Alle steder har vi appelleret til, at politikerne hæver kommuneskatten, så besparelserne bliver så små og forbigående som muligt. Derudover har vi redegjort for konsekvensen ved de besparelser, der er forslået.

Emner

Målgruppe