Ny formand, næstformand og bestyrelsesmedlem

Den 23.10.2019 afholdte Frederiksberg Lærerforening ekstraordinær generalforsamling med det ene formål at foretage valg til flere ledige poster i bestyrelsen.

Ved den ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 23.10.2019 blev Lasse Hansen valgt som formand for Frederiksberg Lærerforening. Lasse har siden 2016 været næstformand i foreningen. Tidligere har han været lærer og TR på Skolen på La Cours Vej.

Ved samme lejlighed valgte generalforsamlingen Sonja Hesselager som foreningens næstformand. Sonja er lærer og læsevejleder på Tre Falke Skolen og har tidligere været kredsstyrelsesmedlem. Dermed vender Sonja nu tilbage til foreningsarbejdet.

Desuden blev Jakob Toksvig, TR på Skolen ved Nyelandsvej, valgt til kredsstyrelsen.

Den nye formand, næstformand og den nu igen fuldtallige bestyrelse skal allerede nu i arbejdstøjet. I forbindelse med budget 2020 har Frederiksberg Kommune besluttet at indlede forhandlinger om en ny lokal arbejdstidsaftale.

Den ekstraordinære generalforsamling er et resultat af, at både nu tidligere formand Kristine Falgaard og kasserer Søren Dahlstrøm har valgt at udtræde af bestyrelsen.

Som afslutning på generalforsamlingen rettede den nyvalgte formand en tak for en stor indsats for foreningen til den afgående formand Kristine Falgaard. Der blev ligeledes rettet en tak til Søren Dahlstrøm, der er startet som konsulent i DLF.

Emner

Målgruppe