Holdning og handling Inklusion

Kriterier for mellemformer

FLF’s kriterier for mellemformstilbud peger på en række opmærksomhedspunkter, som FLF mener er forudsætninger, hvis inklusion og mellemformstilbud skal lykkes i praksis på skolerne på Frederiksberg.

FLFs’ kriterier tager afsæt i den politisk besluttede ramme for mellemformstilbud i samspil med den vedtagne vision for Fremtidens skole og forholder sig til ressourcer, prioriteringer, sammenhængskraft og fælles ansvar i hele skolesystemet.

Kriterierne findes i en overbliksversion, som kan downloades her.

FLF har ligeledes udarbejdet kriterierne som et dialoigark, som skolerne kan tage udgangspunkt i i det lokale samarbejde om mellemformstilbudet. Dialogarket findes her