Dit arbejdsliv Opgør din arbejdstid

Hvad siger Fælles Forståelse om arbejdstid?

Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Lærerforening har i fællesskab udarbejdet et forståelsespapir, der beskriver, hvordan lov 409 administreres i Frederiksberg Kommune.

Du kan læse hele Den Fælles Forståelse HER.

Det er din opgaveoversigt, skolens mål & rammer og en fornuftig dialog med din ledelse, der sammen med opgørelsen af arbejdstid danner grundlaget for din sammenhæng mellem opgvaer og tid. 

Om arbejdstid og opgørelse heraf, står der følgende:

"Lærerne arbejder på en årsnorm, som betyder at arbejdstimetallet kan variere fra uge til uge, men det tilstræbes, at der er en jævn arbejdsbelastning hen over året."

"Arbejdet er fordelt på 210 dage, dog 212 dage på Skolen ved Nordens Plads."

 "Ledelse og lærere har særlig opmærksomhed på at det sikres, at perioder med høj arbejdsbelastning, fx lejrskoler, udlignes i andre perioder af året."

 "Den enkelte lærer tilbydes et værktøj til registrering af sin arbejdstid, som, hvis ønsket, kan danne baggrund for drøftelser med ledelsen om den præsterede tid. Udgangspunktet er tilliden til de gjorte registreringer, idet læreren er forpligtet på i god tid at advisere ledelsen, hvis læreren vurderer, at den præsterede tid overstiger det forventede."