Dit arbejdsliv Opgør din arbejdstid

Forvaltningens registreringsværktøj

I henhold til Fælles Forståelse (om lov 409) mellem Frederiksberg Lærerforening Frederiksberg Kommune skal den enkelte lærer tilbydes et værktøj til registrering af sin arbejdstid

Registreringen kan danne baggrund for drøftelser med ledelsen om den præsterede tid.

Skemaet tager udgangspunkt i, at arbejdet er fordelt på 210 arbejdsdage (Skolen ved Nordens Plads 212 dage). Ligeledes skal lærere og børnehaveklasseledere på nedsat tid skal være opmærksomme på at tilrette den personlige nettonorm til den nettonorm, der fremgår af deres opgaveoversigt.

Det er på den enkelte arbejdsdag muligt at registrere komme- og gåtid samt øvrige opgaver. Øvrige opgaver kan bl.a. være den anden del af arbejdstiden på dage med delt tjeneste (f.eks. ved forældremøder), eller den anvendte tid til opgaver løst andre steder end på skolen.

Den registrerede arbejdstid bliver opgjort ugevis, og holdt op imod den beregnede ugenorm (der i skoleåret 2018/19 er 39 timer og 59 minutter om ugen for en fuldtidsansat). Lærerne og børnehaveklasselederne kan dermed løbende følge med i, om de er i over- eller undertid.

Skoles ledelse skal sikre, at tidsregistreringsværktøjet videreformidles til og gøres tilgængeligt for alle skolens lærere og børnehaveklasseledere.

Registreringsværktøjet for 2018/19 kan ligeledes findes HER.