Dit arbejdsliv Arbejdsmiljø

Psykologhjælp

Frederiksberg Kommune har pr. 1. oktober 2019 indgået aftale ​med Dansk Erhvervspsykologi A/S om at levere psykologisk bistand ​til kommunes ansatte, hvis de som følge af arbejdsrelaterede problemstillinger får behov for det.

Overordnet indhold i psykologordningen:

Alle ansatte i kommunen har mulighed for hurtigt og gratis at modtage psykologisk bistand. Aftalen kan bruges, hvis ansatte kommer ud for noget i arbejdslivet, som påvirker dem negativt og de får behov for at tale med en professionel rådgiver. Det kan f.eks. være omkring stress, samarbejdsproblemer, omstruktureringer, mobning, og andre hændelser på arbejdspladsen, som har negativ indvirkning på den enkeltes arbejdsindsats. Aftalen dækker således ikke privatrelaterede problematikker (eks. dødsfald i familien, skilsmisse m.m.)

Dansk Erhvervspsykologi A/S er en virksomhed der består af tre afdelinger; Dansk psykologhus, Dansk stresskorps og Dansk krisekorps. Frederiksberg Kommune har således mulighed for at trække på et velfunderet, højt fagligt psykologkorps der har lang erfaring og kan løse opgaver inden for et bredt psykologfagligt felt – både akut og forebyggende.

Hvem kan bruge ordningen?:

  • Samtlige centrale og decentrale afdelinger i kommunen
  • Kommunale institutioner
  • Selvejende institutioner med gældende overenskomst med kommunen, som har tilsluttet sig ordningen
  • Selvejende institutioner, der efterfølgende måtte ønske at tilslutte sig aftalen

Hvordan fungerer ordningen og hvad indeholder den?

Ordningen er opdelt i en grundpakke og desuden en række tilkøbsydelser, som skal rekvireres og betales særskilt via lederen.

Grundpakken består af samtaleforløb hos en psykolog ved Dansk Erhvervspsykologi. Den ansatte kan selv ringe eller e-maile direkte til callcentret, hvor der sidder psykologfagligt personale og besvarer opkaldene. Det vurderes, om henvendelsen er af arbejdsmæssig karakter, og allerede indenfor 3 hverdage vil en psykolog være i kontakt med den ansatte og kunne tilbyde den første samtale. 2

Samtaleforløbene er som udgangspunkt på 5 samtaler med psykologen og en 6. samtale hvor lederen også skal inddrages i en såkaldt ”trepartssamtale”, dvs. der er 6 samtaler/timer i alt.

Trepartssamtalen kan planlægges som afslutning på forløbet eller afholdes undervejs, hvilket vurderes i samarbejde mellem psykolog og medarbejder.

Trivsel, psykisk arbejdsmiljø og stress er et fælles anliggende, og løsningen bør derfor involvere alle parter, hvorfor en trepartssamtale er særlig hjælpsom. Fokus i samtalen er dermed udelukkende på, hvordan medarbejderen bedst muligt vender tilbage til arbejdet, og hvordan der kan samarbejdes fremadrettet med henblik på at reducere faktorer eller problemstillinger der påvirker arbejdet negativt. Er der situationer, hvor der sker en psykologfaglig vurdering af, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at involvere lederen i en trepartssamtale, får medarbejderen derfor kun 5 samtaler. Disse forløb bliver i anonymiseret form registreret som en del af statistikken, så der kan dannes et billede af hvad baggrunden for manglende lederinvolvering kan være.

Hvis det vurderes af psykologen, at der er behov for tilkøb af flere individuelle samtaler, skal dette aftales med den enkelte leder, som skal godkende rekvisitionen.

Kontakt til Dansk Erhvervspsykolgi:

Call-center telefonnummer kl. 8.00 – 20.00
70 22 76 12

Akut telefon/døgnvagt
70 22 76 10
Akutte henvendelser går direkte til chefpsykologer der er på vagt døgnet rundt, 365 dage om året.
Email: info@danskkrisekorps.dk

Afhængigt af hvilke oplysninger der er givet i mailen, vil medarbejder eller leder blive ringet op for oprettelse af sag, og på baggrund af psykologfaglig viden visiteres sagen til bedst egnede psykolog.

Læs mere om virksomheden her: www.danskkrisekorps.dk