Budgetaftale for 2019

I weekenden indgik politikerne på Frederiksberg et bredt budgetforlig for 2019 – for første gang i 6 år er alle partier med i forliget.
Budgetter

Vi kan konstatere, at alle forvaltningens forslag er forkastet, hvilket betyder, at:

  • bemandingen i den understøttende undervisning bibeholdes i sin nuværende form.
  • der ikke ændres i personalesammensætning på C og A-sporet (Søndermarkskolen og Lindevangskolen).
  • der ansættes to IT-pedeller, men de finansieres ikke ved reduktion af lærerstillinger.
  • besparelsen på lærerstillinger på Skolen ved Nordens plads fjernes. Dog skal der stadig spares på skolen.

Derudover tilføres der midler til skolemad, undervisningen af ”svage elever”, indsats for elever med anden etnisk baggrund og der oprettes et skoleorkester.

FLF siger tak til politikerne på Frederiksberg for gode og konstruktive drøftelser og for at lytte til både skolernes personale og forældre

 

 

Du kan læse aftaleteksten om budgettet på Frederiksberg Kommunes hjemmeside - følg linket her.

 

 

Emner

Målgruppe