Bestyrelsen

Frederiksberg Lærerforening ledes af en styrelse på syv medlemmer, heri indregnet formand og næstformand.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen i lige år for en periode på 2 år med tiltrædelse 1. april. Desuden vælges to suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen udøver foreningens politik imellem generalforsamlingerne.
 
Bestyrelsen træffer de konkrete beslutninger om foreningens politik i forhold til omverdenen og i forhold til medlemmerne efter den overordnede linje, som generalforsamlingen fastlægger.  

Bestyrelsen arbejder for at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser, at styrke sammenholdet imellem medlemmerne og tilskynde til aktivt medlemsarbejde på arbejdspladserne.


 

Frederiksberg Lærerforenings bestyrelse består af:


Lasse 

Lasse Hansen, kredsformand

lhan@dlf.org - 31 46 88 34

person

Sonja Hesselager, næstformand

shes@dlf.org - 33  29 78 11 

Ht

Henrik Tvarnø, kasserer

hent@dlf.org - 31 16 64 60

Rikke

Rikke Hjøllund, bestyrelsesmedlem, AMR-ansvarlig

rikke.hj0212@gmail.com - 51 88 13 46

Christine

Christine Falmer-Nielsen, bestyrelsesmedlem, pædagogisk ansvarlig, kongresdelegeret 

christine_falmer@yahoo.dk - 42 77 81 12

Per

Per Dyrlund Arnoldi, bestyrelsesmedlem, kongresdelegeret 

pernarnoldi1@gmail.com - 31 16 27 02

person

Jakob Toksvig, bestyrelsesmedlem

jtok@dlf.org - 22 86 56 70

 

NB: sammensætningen af bestyrelsen blev ændret den 23.10.2019, hvor Frederiksberg Lærerforening på en ekstraordinær generalforsamling ved et suppleringsvalg valgte ny formand, næstformand og kredsstyrelsesmedlem. Hele bestyrelsen er på valg på den ordinære generalforsamling i marts 2020