Om FLF Arbejdsmiljørepræsentanter

Ny AMR

Ny AMR skal anmeldes til kredsen

Efter en AMR har opnået valg, og hvis den nyvalgte AMR er medlem af Danmarks Lærerforening, skal vedkommende anmeldes til kredsen. Derefter kan kredsen invitere den nye AMR med i vores AMR-gruppe, og den nye AMR får mulighed for at deltage i DLF’s AMR-aktiviteter og -kurser.

Det er den fungerende TR på tidspunktet, hvor valget udskrives, der har ansvar for, at valget af den nye AMR anmeldes til kredsen.

Anmeldelse til kredsen skal se via denne blanket, som udfyldes scannes/sendes til eller afleveres på kredskontoret.