Kredsstyrelsens anbefalinger til arbejdstidsaftalen

Et overvejende flertal i FLFs kredsstyrelse anbefaler et ja til aftalen, mens et mindretal hælder mod et nej. Her kan du læse kredsstyrelsen pointer i forhold til aftalens mulighedsfelt:
  1. Et overvejende flertal i kredsstyrelsen er enige om, at aftalen indeholder en række konkrete  forbedringer: Deadline for endelig opgaveoversigt, estimeret tid på forberedelsen, estimeret tid på opgaveoversigten til opgaver over 60 timer, skemalagt forberedelse hvis læreren oplever at forberedelsen går til andre formål, skriftliggørelse af konsekvenser af forandringer i opgaveoversigten, permanentliggørelse af 60- årsreglen og en sikring af, at elevpauser er medgået arbejdstid og altså ikke kan tælle med i forberedelsestiden.
  2. Et overvejende flertal i kredsstyrelsen er enige om, at aftalen indeholder en række håndtag, som kan skabe forbedringer, hvis kommunen eller en skoleledelse (mod aftalens intention) behandler lærernes arbejdstid med en tilslørende tilgang, hvor tal, detaljeringsgrad og ansvar for prioriteringer udebliver. Den enkelte lærer, TR og kreds vil med denne aftale have en række formelle og uformelle handlemuligheder, vi ikke har i dag: Vi kan løfte sager i det arbejdsretlige system eller bruges samarbejdssporets muligheder til at handle i fællesskab og skabe forbedringer over tid.
  3. Kredsstyrelsen er enig om, at samarbejdsporet kan føre til en bedre arbejdssituation.
  4. Kredsstyrelsen er enig om, at samarbejdsporet ikke sikrer forbedringer fra dag ét.
  5. Kredsstyrelsen er enig om, at et forpligtende samarbejde kræver tillid – og at tilliden til kommunen som sådan og forvaltningen i særdeleshed er udfordret og skal genopbygges.
  6. Kredsstyrelsen er samtidig enig om, at aftalens vægtning af det forpligtende samarbejde kan bane vejen for en ny start i samarbejdet mellem lærerne på Frederiksberg og Frederiksberg Kommune.
  7. Et overvejende flertal i kredsstyrelsen mener, at et ja vil give os bedre mulighed i de forhandlinger, vi står overfor med Frederiksberg Kommune, fordi aftalen sikrer os nogle grundlæggende rettigheder og prioriteringer fx: undervisning er kerneopgaven, forberedelsen skal prioriteres inden der er tid til alle mulige kommunale projekter.   
  8. Et mindretal i kredsstyrelsen mener, at aftalen ikke indeholder tilstrækkelige håndfaste elementer, der sikrer værn om lærernes arbejdstid og hælder derfor til et nej.
  9. Kredsstyrelsen er enig om, at vores arbejde i efteråret – uanset resultatet af den kommende urafstemning – består i at søge at opnå konkrete resultater lokalt i vores arbejdstidsforhandlinger: Loft over undervisningstimetallet og en faktor på forberedelsen.
  10. Kredsstyrelsen er enig om, at der uanset afstemningsresultatet (både på Frederiksberg og nationalt) og det enkelte kredsstyrelsesmedlems holdning til arbejdstidsaftalen, er grobund for et forsat godt og tillidsfuldt kredsstyrelsesarbejde, hvor vi arbejder i samme retning på arbejdstidsområdet, nemlig for ordentlige, aftalte rammer og vilkår.

 Du kan læse mere i det medlemsbrev FLFs, kredsstyrelse udsender i dag, den 24.08.2020.

Emner

Målgruppe