Kristine Falgaard stopper som formand i FLF

I går den 19.09.2019 meddelte Frederiksberg Lærerforenings formand siden juni 2017 Kristine Falgaard, at hun har valgt at stoppe som formand for kredsen. Næstformand Lasse Hansen er jf foreningens vedtægter fungerende formand frem mod en ekstraordinær generalforsamling.

I forvejen har kredsens kasserer og fuldtidsfrikøbte sagsbehandler Søren Dahlstrøm meddelt, at han træder ud af bestyrelsen, da han har fået nyt job.

Da der PT ikke er nogen suppleanter til bestyrelsen skal der under alle omstændigheder indkaldes til en generalforsamling for at afholde suppleringsvalg. Formandens beslutningen betyder, at der nu også skal afholdes et formandsvalg.

Hele bestyrelsen - inkl. formand og næstformand - er på valg igen til den ordinære generalforsamling i marts 2020.

Du kan læse bestyrelsens meddelelse til kredsens medlemmer her

På forsiden kan du finde indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling med dagsorden og flere informationer om det forestående valg. 

Emner

Målgruppe