Det arbejder vi for

Arbejdsmiljø som grundtema i bestyrelsesarbejdet 2019/2020

Det gode arbejdsmiljø

Ved starten af dette skoleår har FLF’s bestyrelse besluttet, at arbejdsmiljø skal være en et samlende, strategisk tema for arbejdet.

FLF’s bestyrelse arbejder kontinuerligt med mange sager og temaer, der alle har ét til fælles: at sikre gode vilkår for foreningens medlemmer. 

Med et overordnet tema om arbejdsmiljø, vil bestyrelsen lægge ekstra vægt på at tænke en arbejdsmiljøvinkel med i arbejdet, kommunikationen og/eller konkrete initiativer i arbejdet. 

Læs mere i punkterne ovenfor.