Temadage og kurser


FLF afholder hvert år en række temadage og kurser for TR, TR-suppleanten og AMR. Temadagene omhandler aktuelle emner fx FLF's kampagner, overenskomstforhandlinger og andre emner, der er relevante i hverdagene for TR og AMR.