Om FLF Tillidsrepræsentanter

Ny TR

Ny TR, og TR-sup skal anmeldes til kredsen efter valget.

Efter en TR eller en TR-suppleant har opnået valg, skal vedkommende anmeldes til kredsen, så kredsen kan overholde sine forpligtelser, da det ifølge MED-aftalen er organisationens ansvar at meddele valget til kommunen/arbejdspladsen.

Det er den fungerende TR på tidspunktet, hvor valget udskrives, der har ansvar for, at den nye TR anmeldes til kredsen.

Anmeldelse til kredsen skal se via denne blanket, som udfyldes og scannes/sendes til eller afleveres på kredskontoret.