Bestyrelsen

Bestyrelse

Frederiksberg Lærerforening ledes af en styrelse på syv medlemmer, heri indregnet formand og næstformand.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen i lige år for en periode på 2 år med tiltrædelse 1. april. Desuden vælges to suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen udøver foreningens politik imellem generalforsamlingerne.
 
Bestyrelsen træffer de konkrete beslutninger om foreningens politik i forhold til omverdenen og i forhold til medlemmerne efter den overordnede linje, som generalforsamlingen fastlægger.  

Bestyrelsen arbejder for at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser, at styrke sammenholdet imellem medlemmerne og tilskynde til aktivt medlemsarbejde på arbejdspladserne.


 

Frederiksberg Lærerforenings bestyrelse består af:

Kristine Ii 

Kristine Falgaard, formand
krfa@dlf.org - 33 29 78 11

Lasse 

Lasse Hansen, næstformand

lhan@dlf.org - 31 46 88 34

 Soeren Ii

Søren Dahlstrøm, kasserer, kongresdelegeret og kursusansvarlig

sdah@dlf.org - 31 16 64 60

Ht

Henrik Tvarnø, bestyrelsesmedlem

ht@trefalkeskolen.dk - 29 25 97 74

Rikke

Rikke Hjøllund, bestyrelsesmedlem, AMR-ansvarlig

rikke.hj0212@gmail.com - 51 88 13 46

Christine

Christine Falmer-Nielsen, bestyrelsesmedlem, pædagogisk ansvarlig

christine_falmer@yahoo.dk - 42 77 81 12

Per

Per Dyrlund Arnoldi, bestyrelsesmedlem, kongresdelegeret 

pernarnoldi1@gmail.com - 31 16 27 02