Bestyrelsen

Frederiksberg Lærerforening ledes af en styrelse på syv medlemmer, heri indregnet formand og næstformand.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen i lige år for en periode på 2 år med tiltrædelse 1. april. Desuden vælges to suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen udøver foreningens politik imellem generalforsamlingerne.
 
Bestyrelsen træffer de konkrete beslutninger om foreningens politik i forhold til omverdenen og i forhold til medlemmerne efter den overordnede linje, som generalforsamlingen fastlægger.  

Bestyrelsen arbejder for at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser, at styrke sammenholdet imellem medlemmerne og tilskynde til aktivt medlemsarbejde på arbejdspladserne.


 

Frederiksberg Lærerforenings bestyrelse består af:

Kristine 

Kristine Falgaard, formand
krfa@dlf.org - 33 29 78 11

Lasse 

Lasse Hansen, næstformand

lhan@dlf.org - 31 46 88 34

 Soeren

Søren Dahlstrøm, kasserer

sdah@dlf.org - 31 16 64 60

 Enrico

Enrico Sørensen, bestyrelsesmedlem

 Henrik

Henrik Tvarnø, bestyrelsesmedlem

 

Rikke Hjøllund, bestyrelsesmedlem

Christine Falmer-Nielsen, bestyrelsesmedlem