Generalforsamling 2020

UDSAT!

Frederiksbergs Lærerforenings bestyrelse har på baggrund af udviklingen tirsdag aften (11.03.2020) besluttet at udsætte årets generalforsamling.

Generalforsamlingen er udsat på ubestemt tid og vil blive genindkaldt, så snart det vurderes forsvarligt. Genindkaldelsen vil ske i henhold til de retningslinjer, der er beskrevet i foreningens vedtægter.

Beslutninger, der skal træffes på generalforsamlingen, herunder vedtagelse af kredskontingent, regnskab samt valg af kongresdelegerede og kredsstyrelsesmedlemmer, vil blive behandlet på generalforsamlingen, når den genindkaldes.

Udskydelsen betyder, at de, der varetager valgte poster i kredsen i dag, er valgt frem til, at der har fundet et nyvalg sted.

Emner

Målgruppe