Opgør din arbejdstid

FLF anbefaler, at du opgør din arbejdstid.
Alle_096 2013 06 04 DLF Skole 018

I henhold til det fælles forståelsespapir mellem Frederiksberg Lærerforening Frederiksberg Kommune skal den enkelte lærer tilbydes et værktøj til registrering af sin arbejdstid, som, kan danne baggrund for drøftelser med ledelsen om den præsterede tid.

Skemaet tager udgangspunkt i, at arbejdet er fordelt på 210 arbejdsdage (Skolen ved Nordens Plads skal derfor være opmærksomme på at tilrette dette til deres lokale forhold). Ligeledes skal og lærere eller børnehaveklasseledere på nedsat tid skal være opmærksomme på at tilrette den personlige nettonorm til den nettonorm, der fremgår af deres opgaveoversigt.

Det er på den enkelte arbejdsdag muligt at registrere komme- og gå-tid, samt øvrige opgaver. Øvrige opgaver kan bl.a. være den anden del af arbejdstiden på dage med delt tjeneste (f.eks. ved forældremøder), eller den anvendte tid til opgaver løst andre steder end på skolen.

Den registrerede arbejdstid bliver opgjort ugevis, og holdt op imod den beregnede ugenorm (i skoleåret 2017/18 40 timer for en fuldtidsansat), og lærerne og børnehaveklasselederne kan dermed løbende følge med i, om de er i over- eller undertid.

Skoles ledelse sikre at tidsregistreringsværktøjet videreformidles til og gøres tilgængeligt for alle skolens lærere og børnehaveklasseledere. Registreringsværktøjet for 2017/18 kan ligeledes findes her.

 

 

Emner

Målgruppe