Opgør din arbejdstid

FLF anbefaler, at du opgør din arbejdstid.
Arbejdstidenflf

Frederiksberg Kommune har udsent et regneark til at opgøre arbejdstiden.

FLF anbefaler, at du bruger dette eller et andet registreringsværktøj til at opgøre din arbejdstid. Det vigtigste er, at du selv finder opgørelsen brugbar og kan bringe den på banen overfor ledelsen, hvis der i årets løb bliver brug for det.

Du kan hente Frederiksberg Kommunes registreringsark her.

FLF har lavet et dialogværktøj til drøftelsen af opgaveoversigten med ledelsen. Pjecen kan hentes her.

FLF har desuden lavet et registreringsark, hvor du både laver årsbudget og ugeregistrering.

Arket fra FLF indeholder muligheden for at skrive opgaver og ikke kun tid.

Hent registreringsarket fra FLF her.

Emner

Målgruppe