Kampagner

KL-partnerskab

"De kalder det partnerskab med KL. Jeg kalder det besparelser på lærernes arbejdstid og på undervisningens kvalitet," siger Frederiksberg Lærerforenings formand Ane Søegaard.Frederiksberg Kommune valgte i februar 2012 at indgå et såkaldt "partnerskab" med KL. Det kan få meget alvorlige konsekvenser for lærernes arbejdstid og -miljø. KL's mission er at finde besparelser ved at få lærerne til at undervise mere. Det gøres enten ved at forringe forberedelsestiden eller ved at fjerne tid til andre opgaver (eller en kombination af de to).

Hør DLF's formand Anders Bondo Christensens kommentar til KL-"partnerskab":
http://vimeo.com/35791067

Resultatet er kommet

Nu er resultatet af partnerskabet om lærernes arbejdstid endelig kommet, og konklusionen er, at lærerne på Frederiksberg underviser mere end gennemsnittet - undervisningsprocenten er 40,1.

Det er et fint resultat, men det er stadig uklart, hvad kommunalpolitikerne vil bruge undersøgelsen til. Der er budgetforhandlinger primo/medio september, og selv om lærernes arbejdstid ikke umiddelbart er i spil, kan det ikke udelukkes, at der kan ske noget på den front.

Derfor arbejder FLF for at oplyse og informere politikerne om de konsekvenser, KL's forslag til "omprioritering" kan have - læs mere her: Kommentarer til rapport

Borgermøde om fremtidens folkeskole på Frederiksberg

Torsdag den 7. juni 2012 kl. 16.30-18.30 inviterer FLF alle interessenter til borgermøde om fremtidens folkeskole på Frederiksberg.
Lærerne på Frederiksberg er ambitiøse; vi vil have den bedste skole! Men hvad gør skolen god?

Den debat vil vi gerne rejse; derfor inviterer vi til borgermøde for at drøfte, hvad den gode skole er og hvordan vi sammen sikrer alle elever en god skoledag.

På mødet vil der blandt andet være oplæg om den gode skole fra tidligere formand for Børnerådet, Per Schultz Jørgensen, samt mulighed for at komme med ideer og forslag til, hvad der gør den frederiksbergske skole endnu bedre.

Læs mere her: God skole

Dialogmøde med skolebestyrelsesformændene

Mandag den 14. maj 2012 kl. 19-20.30 inviterer FLF igen til dialogmøde om kvalitet i Frederiksbergs folkeskoler; denne gang for alle forældrerepræsentanterne fra skolebestyrelserne.
Vi vil sætte kvalitet på dagsordnen og starte en debat om, hvad det er, vi gerne vil med de frederiksbergske folkeskoler.

På det seneste dialogmøde den 28. marts var der stor enighed blandt lærere og forældrerepræsentanter om nødvendigheden af at fokusere på kvalitet og styrkelse af Frederiksbergs folkeskoler.
For at styrke samarbjedet med forældrene inviterer FKF til et opfølgende dialogmøde i maj og vil afholde et borgermøde for alle interesserede - og med særlig invitation til politikere og forvaltning - den 7. juni.

 

KL besøger skolelederne

Fra mandag den 26/3 til torsdag den 29/3 kommer KL på besøg på alle folkeskolerne på Frederiksberg som led i det såkaldte "partnerskab om effektivisering af lærernes arbejdstid".
Til møderne deltager skolelederen, KL, en repræsentant fra forvaltningen - og så den lokale TR. I samarbejdets og partnerskabets ånd havde FKF spurgt om lov til at deltage bl.a. for ad den vej at blive klogere på partnerskabet, dette ønske er dog - uden uddybende forklaring - blevet afvist.
Som følge af, at FKF (FLF) er belevet udelukket fra partnerskabet, iværksætter foreningen nu i samarbejde med tillidsrepræsentanterne vores egen undersøgelse af lærerens arbejdstid.

 

Kommunalbestyrelsesmøde mandag 27. februar

På kommunalbestyreslesmødet den 27. februar blev partnerskabet mellem KL og Frederiksberg kommune vedtaget. Enhedslisten og SF stemte som de eneste partier imod forslaget.
Mere end 50 lærere var mødt op for at overvære debatten. Læs mere under pressemeddelelser til i menuen venstre.


Stormøde tirsdag 7. februar kl. 15-17

For at drøfte den videre håndtering af "partnerskabet" og sikre, at vi står så stærkt som muligt, indkaldte FKF (FLF) alle medlemmer til FAGLIGT STORMØDE tirsdag 7. februar kl. 15-17
Mere end 150 lærere og børnehaveklasseledere mødte op til stormødet og hørte bl.a. oplæg fra formand Ane Søegaard og fra Yoa Piczenik, som er tillidsrepræsentant på Rugvængets Skole i Ballerup.

Se formand Ane Søegaards videoinvitation til stormødet.
FKF's (FLF) plakat om stormødet ligger her: plakat
FKF(FLF) har også udsendt en pressemeddelelse ifm. stormødet.
Læs DR's dækning af stormødet: Lærere holder krisemøde om arbejdstid

På stormødet blev vedtaget følgende udtalelser til støtte for kollegerne i Odense og i Randers:
Udtalelse Odense     Udtalelse Randers

 

Ugentlige nyhedsbreve

Frederiksberg Lærerforening udsender i den kommende tid et ugentligt nyhedsbrev for at informere om udviklingen i forhold til KL-partnerskab på Frederiksberg - se dem via menuen til venstre.