En sund og sikker arbejdsuge -sådan!

FKF har udarbejdet et regneark som kan være med til at sikre, at der skabes sammenhæng mellem den arbejdstid, du får løn for – og den tid, du reelt forbruger på dit arbejde.

Regnearket er udarbejdet af Frederiksberg Lærerforening for at sikre, at der skabes sammenhæng mellem den arbejdstid, du får løn for – og den tid, du reelt forbruger på dit arbejde. Brug regnearket til at indtaste din arbejdsuge – for næste uge. Hvis din arbejdsuge bliver højere, end det antal timer, din leder har sagt, du skal arbejde i den kommende uge, kontakt da øjeblikkelig din tillidsrepræsentant og bed ham/hende om at gå med dig ind til din leder.
Skema