Det arbejder vi for Arbejdsmiljø som grundtema i bestyrelsesarbejdet 2019/2020

Grundlag for bestyrelsesarbejdet i FLF 2019/2020

Det gode arbejdsmiljø

Det er en overordnet forventning på det danske arbejdsmarked, at der arbejdes kontinuerligt for et godt arbejdsliv på arbejdspladserne. Det kræver fokus på, at både fysiske og organisatoriske rammer understøtter mål og forventninger, at belastningsgraden er tilpas, at fællesskabet er i trivsel og at den professionelle kapital er høj.

Skolens ansatte arbejder professionelt med at skabe trivsel blandt eleverne samt gode læringsmiljøer, men karakteren af en organisations virke er uundgåeligt præget af, hvad den fyldes af. Et godt arbejdsmiljø blandt de ansatte er derfor væsentligt, hvis skolen skal være et godt sted fagligt og socialt for eleverne.

Når bestyrelsen er i dialog med foreningens TR’er, AMR’er, de faglige klubber og enkeltmedlemmer kan vi identificere faktorer, som udfordrer det gode arbejdsmiljø på skoler og arbejdspladser – dette indenfor det fysiske arbejdsmiljø, men i høj grad også det psykiske. Bestyrelsen bliver bestyrket i denne opfattelse på baggrund af den fælles bearbejdning, som skolernes AMR-kreds har foretaget af seneste trivselsmålinger og arbejdspladsvurderinger.

Med dette afsæt har Frederiksberg Lærerforenings bestyrelse truffet beslutning om at gøre arbejdsmiljø til overordnet indsatsområde for kommende aktiviteter i foreningsarbejdet.