Lov 409

Frederiksberg Kommune har desværre ikke ønsket, at indgå en arbejdstidaftale med Frederiksberg Lærerforening, men der arbejdes på en fælles forståelse.

Kommunen har d. 28. maj 2015 udsendt et nyt administrationsgrundlag. Dette grundlag bygger på OK15 og afløser det tidligere dokument fra december 2014. Hele det nye dokumentet kan læses her.

Frederiksberg Kommune udsendte 16.december 2014 et brev til alle lærere ansat i komunen, der beskriver de rammer, som vil være udgangspunktet for tilrettelæggelsen af lærerenes arbejdstid fra den 1.august 2014.

Du kan læse brevet her.

Det er vigtigt for bestyrelsen i Frederiksberg Lærerforening, at understrege at de udmeldte rammer ikke er fremkommet som led i en aftale med FLF.

Du kan læse Frederiksberg Lærerforenings brev til medlemmerne om forvaltningens brev her.

Du kan her læse Frederiksberg Lærerforenings kommentarer, krav og ønsker til:

  • En kommende arbejdstidsaftale
  • Proces og involvering
  • Tilstedeværelse
  • Mulighed for fleksibilitet med min. 35 timers tilstedeværelse
  • Lærerarbejdspladser

Du kan læse mere om overenskomt og arbejdstid her.