Løntræk i ferie

Som nyuddannet eller nyansat, skal du være opmærksom på, om du får løn i dine ferier.

Har du været ansat på i en anden kommune og er blevet ansat i Frederiksberg Kommune i 2016, eller Er du dimittend fra 2016 eller 2017 vil du måske blive trukket i løn i sommerferien i ugerne 28,29 og 30. På Privatskolerne kan det være anderledes.                

Ifølge ferieaftalen skal ferie fra tidligere arbejdsgiver afholdes inden ferie optjent i Frederiksberg Kommune. Derfor skal du undersøge, om du har ferie til gode fra tidligere arbejdsgiver.

Du kan finde oplysninger om eventuelle feriepenge fra tidligere arbejdsgiver på følgende måde:
Log ind på www.borger.dk/feriepenge med NemID. Her er det muligt at følge med i, hvor mange feriepenge du har til rådighed, uanset hvem der skal udbetale feriepengene. For visse ordninger gælder det, at feriepengene kan søges med det samme. For andre ordninger vil man blive henvist til andre løsninger, hvor man kan søge om at få pengene udbetalt. I de tilfælde hvor du har fået et feriekort udstedt på papir, vil der på selvbetjeningen også være mulighed for at hente oplysninger om, hvordan pengene kan komme til udbetaling.

Er du dimittend fra 2016 eller 2017 og medlem af Lærernes a-kasse, bør du kontakte a-kassen for at høre nærmere om reglerne for feriedagpenge. Dette kan du gøre pr. telefon: 70 10 00 18 eller via hjemmesiden: www.dlfa.dk

Hvis du ikke har et feriekort og/eller ikke som dimittend har fået tildelt nok dage med feriedagpenge - og er dagpengeberettiget medlem af Lærernes a-kasse - skal du gøre følgende:

Senest første dag i sommerferien skal du melde dig ledig på dit jobcenter, enten ved personlig henvendelse eller på deres hjemmeside. Her udfyldes ledighedserklæring og dagpengekort. Husk at angive tvungen kollektiv ferie som årsag til ledigheden.

Hvis du har optjent ferie til en del af sommerferien, melder du dig først ledig fra den dag, hvor du ikke længere har optjent ferie.

Hvis du er i tvivl om noget, er det altid klogest at henvende sig på Jobcenter senest den første dag i ferien. Du kan finde dit lokale jobcenter på www.jobnet.dk