Kommunale aftaler

 

Forhåndsaftale

I februar 2018 indgik Frederiksberg Lærerforening og Frederiksberg Kommune en ny lønaftale for kommunaltansatte lærere. Aftalen erstatter alle tidligere aftaler og træder i kraft fra 1. august. 2018. Du kan læse aftalens indhold her.  

Grundet en uklarhed om aftalens afgrænsning har Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Lærerofrening i juni 2018 lavet en præcisering i aftalens indledning, så det fremgår tydeligt, at aftalen både omfatter overenskomstasnsatte lærere og børnehaveklasseledere samt tjenestemænd. Indholdet og dækningsområdet er uændet ift. aftalen fra februar. 

De gamle aftaler kan læses her:

Klik her for forhåndsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Lærerforening.

Fra 1. august 2015 er der lavet aftale om funktionstillæg for AMR se den her.

FLF har indgået aftale om overførelse af meritlæreres anciennitet. Det betyder, at en ikke-uddannet lærer ansat i Frederiksberg Kommune, som tager en meritlæreruddannelse, kan få overført sin anciennitet fra før uddannelsen blev taget - det har betydning ift. lønindplaceringen. 
Det samme gør sig gældende for børnehaveklasseledere, der tager en meritlærerudannelse. læs aftalen her.

6. Ferieuge

Vi har en fælles forståelse med Frederiksberg kommune om afvikling af 6.ferieuge. Den kan du læse her.

Praktikaftale

FLF har indgået en aftale med Frederiksberg Kommune om praktik.      Læs aftalen her.

Retningslinjer for forflyttelser

Der er indgået aftale mellem Frederiksberg Kommune og FLF omkring retningslinjer for forflyttelser. Læs aftalen her.

Personalegoder

Som ansat i Frederiksberg Kommune har du adgang til en række tilbud og personalegoder, du kan læse mere på insite kommunens intranet her.

Aftale om løn for timelønnede lærere

Er eller bliver du ansat som timelønned lærer skal skolederne pr. 01.01.2018  ikke længere sende et lønforhandlingsskema til Frederiksberg Lærerofrening med mindre, der indgår lokale tillæg i ledelsens lønudspil. Læs aftalen her.