Kommunale aftaler

Fælles forståelse om arbejdstid 2017/2018.

FLF har d. 22. februar justeret og forlænget den fælles forståelse som gælder for skoleåret 2017/2018. Læs den nye fælles forståelse her.

FLF har den 11. marts 2016 indgået en fælles forståelse med Frederiksberg Kommune om arbejdstid. Forståelsespapiret kan læses her.

Aftale om meritlæreres anciennitet

FLF har indgået aftale om overførelse af meritlæreres anciennitet. Det betyder, at en ikke-uddannet lærer ansat i Frederiksberg Kommune, som tager en meritlæreruddannelse, kan få overført sin anciennitet fra før uddannelsen blev taget - det har betydning ift. lønindplaceringen. 
Det samme gør sig gældende for børnehaveklasseledere, der tager en meritlærerudannelse. Se selve aftalen her.

Forhåndsaftale

Der er i henhold til aftalerne om ny løn mulighed for at indgå forhåndsaftaler om udmøntning af de individuelle funktions- og kvalifikationstillæg. Klik her for forhåndsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Lærerforening.

Fra 1. august 2015 er der lavet aftale om funktionstillæg for AMR se den her.

6. Ferieuge

Vi har en fælles forståelse med Frederiksberg kommune om afvikling af 6.ferieuge. Den kan du læse her.

Praktikaftale

FLF har indgået en aftale med Frederiksberg Kommune om praktik.                    Læs aftalen her.

Retningslinjer for forflyttelser

Der er indgået aftale mellem Frederiksberg Kommune og FLF omkring retningslinjer for forflyttelser. Se aftalen her: Retningslinjer for forflyttelser

Personalegoder

Som ansat i Frederiksberg Kommune har du adgang til en række tilbud og personalegoder, du kan læse mere på insite kommunens intranet her.